Frågor och Svar

Fråga: Hur många kullar har ni haft?

Svar: Fyra stycken. I den första kullen fick vi tre honor; Sunrose, Windflower och Bluebell. I den andra fick vi också tre honor; Miley, Lily och Tyra. I den tredje kullen fick vi en hane och en hona; Simba och Kiara. I den kullen vi fortfarande har hemma nu fick vi vara en unge; Goddess of Destiny. ;)

Frågor och Svar

Fråga: Är det dyrt att ha katt?

Svar: Själva katten kostar ju en del men efter det är det inga större kostnader. Maten är ganska billigt, och de större kostnaderna kommer från försäkringar och veterinärbesök.

RSS 2.0